princenhof

 

2022

Toertocht

Maar liefst 15 Larken aan de start van de 61e nationale Princenhoftocht. Met een heerlijk zonnetje en een goede wind was eenieder welgezind! Tenminste in mijn beleving….

Aan de vaak zo rustige start hoorde ik toch wat gebrul. De betreffende kreeg op het signaal van de start een duwtje in de spiegel wat, mijns inziens, alleen maar een lancerende werking heeft. Er klonk in ieder geval geen dankjewel!! De L80 (Gerben D.J) moest de tocht al snel staken wegens omslaan. Hij besloot zich alvast naar het zomerhuisje te laten slepen waar tevens de lunch al klaar stond. Gerben had goed ontbeten en vertelde dat er geen opzet in het spel was. En wat te zeggen van onze 2 nieuwe jonge rekruten; Jort (L3) en Warner (L141)!!!!!! Wat een geweldige aanwinst voor de Larkenclub en wat deden ze het goed.

Inmiddels had kopman Bram P (L94) vol gas gegeven en voer al enige tijd tussen de 12-voets jollen. Tussentijds, ergens op de Kromme Ie, werd er in de achtervolging fanatiek doch fair gestreden. In dit smalle vaarwater werden we uitgedaagd om vaak snel overstag te gaan. Johan K. (L144) wilde te snel of het was een mislukte roll-tack. In ieder geval; hij ging om!! Heel kort daarachter voer Ron H. (L49) die hem niet meer kon ontwijken en er voor koos ook om te gaan. Een betere noodrem was er op dat moment niet. Beide heren hadden de boel snel weer overeind en konden hun weg vervolgen. Jan B. (L51) zeilde opvallend veel en strak langs de walletjes. Van achteruit kroop hij heel slim en stilletjes naar voren. Uiteindelijk eindigde hij op een welverdiende 3e plaats.

Na de finish werden we bij het zomerhuisje aan de Folkertsloot (Ule Krite) verwelkomt met een heerlijke lunch. Een uurtje later weer aan de bak. Het startschot voor de terugtocht volgde. De gehele Folkertsloot moest worden opgekruist tot aan de Grêft. Een betere oefening voor een zeiler uit onze vloot is er niet. Het was inspannend maar meer nog genieten. Eenmaal weer terug op het Pikmar volgde na het ronden van boei 1, de finish, welke voor het starteiland uitgerold was. Traditioneel stond hier een koude borrel klaar waarna de prijsuitreiking volgde. Beste Larkgenoten, we zijn weer een prachtige ervaring rijker! Allen bedankt en tot ziens in Sneek.

Stef Gierveld (L140)

Verslag wedstrijden zondag 3 juli 2022.

We kunnen terugzien op 2 mooie zeilwedstrijden te Grou afgelopen zondag. Beter dan vorig jaar toen het werd afgelast wegens te weinig wind. Er stond nu een mooie’ Larkenkoelte’ waar we goed mee uit de voeten konden. ‘s Morgens voeren we de Zuidwest baan B. De startlijn was breed zodat er voldoende ruimte was om te starten. Bram was weer als eerste weg, waarna de rest volgde. We hebben hem de hele wedstrijd niet weergezien. Je had een verrekijker nodig om hem terug te vinden.

Aangekomen vanaf de Pikmar op It Wiid en de Ie hebben Stef en ik als tweede en derde een mooie wedstrijd gezeild, die er mee eindigde dat ik op de finish Stef nog net z’n tweede plaatsje af kon snoepen. Achter ons werd ook hard gestreden waardoor de posities nogal eens wisselden. Terug gekomen op de Pikmar waren ze ons al zover ingelopen dat we blij waren dat we konden finishen.

’s Middags werd de West baan B gezeild. De start was goed, ook deze keer was Bram weer als eerste weg. Het was een herhaling van zetten. Eerst konden we hem nog wat volgen, maar gaande de wedstrijd liep hij toch weer uit.  Achter hem werd weer hard gestreden, waar na uiteindelijk Bram weer als eerste, Stef als tweede en ondergetekende als derde aankwamen, wat uiteindelijk ook de uitslag van beide wedstrijden werd.

Door een klein misverstand, zullen we maar zeggen, waren er enige lieden die boei 15 zuidelijk van de ingang van het P.M. kanaal oversloegen. Waardoor de volgorde van binnenkomst voor de wedstrijdleiding wat verwarrend was. Johan Beekman kon de commissie wat dat betreft duidelijkheid verschaffen waarna de uiteindelijke uitslag bekend gemaakt kon worden. (zie uitslagen Oostergo).

Wat ik bijna zou vergeten te vermelden is het feit dat we ook een vrouwelijke deelnemer in het veld mochten verwelkomen nl.  Willemien Haagsma. Ze liet zich totaal niet door al dat mannelijke geweld intimideren en eindigde op een prima vierde plek!

Na de prijsuitreiking op het starteiland hebben we nog een pilsje gedronken en werden we met de sloep naar de wal gebracht, waarna iedereen huiswaarts keerde.

Hartelijke zeilers groet, Sietze Dijkstra.