L30

L30 - sytse dijkstra

 

De laatst bekende eigenaar van de Lark 30 was dhr. Rienk Feenstra. Hij was de zoon van de brugwachter van Warns. In 1958 kochten wij, gebroeders Dijkstra, de lark voor 200 gulden omdat Rienk naar Amerika wilde emigreren. Rienk is inmiddels overleden, maar zijn broer Pieter woont in Stavoren. Volgens hem heeft Rienk de Lark in Wartena gekocht en hem zeilend in 1 dag naar Warns gehaald. 

Toen wij in 1958 de boot overnamen was hij nog zo goed als nieuw. Hij was van mahoniehout gebouwd met een vuren dek waar overheen linnen was gespannen. Hij is dus waarschijnlijk na de oorlog gebouwd in Wartena of omgeving.

De zeilende foto’s zijn van de Feenstra’s in de Warnservaart en op de Morra. De liggende foto is bij ons haventje aan de Morra. Ik ben daar bezig de boot uit te drogen. Het zeil ligt tegen het paaltje aan de wal.

Tot zover de geschiedenis van de Lark 30 “Laakster Bot”.