L1

L1 - mijndert v.d. berg

 

Rond 1925 bouwde pake Gaastra achter op de werf van restjes hout een Lark, dan kon hij samen met zijn verloofde zeilen, zoals hij mij schalks vertelde in het Fries Scheepvaart Museum. Larken gingen vanaf ca. 1925 een beperkte eenheidsklasse vormen binnen de N.N.W.B. en de Lark van Gaastra kreeg zeilnummer 1. Deze L1 (Dûkerke) is te zien op foto’s uit 1933 en 1936 en wordt genoemd in een wedstrijdverslag uit 1930. In 1936 werd de L1 door zijn zoon Jaap bemand tijdens een zeilwedstrijd in Grouw. Tijdens WOII verdween ook deze Lark onder water.

In 1954 kocht de vader van Theo de Vries uit Franeker voor zijn zoon de L1; van wie wist Theo niet meer. Tijdens het admiraalzeilen in Grouw ter gelegenheid van de overdracht van het Friesstatenjacht was de L1 (Pompeblêd) ook van de partij. De bijbehorende plaquette zit (weer) in de boot. Dat geldt ook voor de medaille van een wedstrijd op de Kruiswaters, waar Theo, net 15 jaar en jongste deelnemer, 1e werd. Hij zeilde de L1 tot 1958. Daarna gekocht door tandarts Bollaert uit Zwolle en grondig gerestaureerd: bodem, zijden en dek werden vervangen door mahonie multiplex, maar de rondhouten en spanten bleven origineel. Rond 1970 is de L1 (Het Zooltje) op het Zwarte Water te zien en heeft een ligplaats bij de Zwolsche Zeil- en Roeivereniging. 

In 1993 wordt de L1 (voor fl.700,-) gekocht door Elly VandenBerg uit Hardenberg  t.g.v. Mijndert’s 50e verjaardag. De boot krijgt een grondige opknapbeurt – vele lagen lak in allerhande kleuren worden verwijderd en de kaalgehaalde boot voorzien van de nodige lagen blanke lak. De Lark krijgt ook een nieuwe kiel en roer en vanaf 1994 is de L1 (Elizabeth) regelmatig te zien in Friesland en Groningen. Regelmatig wordt de schipper dan ook vanaf de kant in het Fries toegeroepen: “dat het nog vaart….” of  “daar heb ik het ook nog in geleerd….”. Hij gaat zelfs mee op (zeil)vakantie naar Denemarken en Duitsland. In 2005 wordt het oude tuig met slechts 5 korte zeillatten – mede onder invloed van de Larkenclub – vervangen door een “echt” vleermuistuig van Gaastra uit Heeg. Voor het nieuwe tuig bleek de oude mast te kort en giek en gaffel te lang te zijn. Voorzien van een nieuwe mast, giek en gaffel zal de L1 in volle glorie vanaf juni 2007 zeilend te zien zijn.