L96

L96 - johan beekman

De L96 is in 1936 met de naam Jokeltje gebouwd door Jacob Hiemstra uit Sneek. 

Hij heeft erin gezeild tot 1948. 

De lark was gebouwd van vurenhout, daardoor was de levensduur beperkt.

Na de verkoop in 1948 is er weinig meer bekend.

Na overleg met de zoon van Hiemstra is besloten tot herbouw. De zijkanten zijn van vol mahonie, de bodem van grenen en het dek van ocumee. De boot zit volledig in de epoxy. 

De mastkoker, het beslag, de mast, giek en gaffel zijn afkomstig van een gesloopte 16m2.

De L96 is erg mooi geworden en kan weer jaren mee.